Dobermann Russkaja Mechta

RM Xuscha Xlanse

russkaja mechta Xuscha Xlanse

Russkaja Mechta Xuscha Xlanse     born: 8th of Juli 2015
: Ch BlackJack Bluffer vom Jahrestal     : Russkaja Mechta Mina Malina


Russkaja Mechta Xuscha Xlanse
RUSSKAJA MECHTA XUSCHA XLANSE

 

Medical:

 • HD-A
 • PHTVL/PHPV-free
 • Cataract - clear
 • vWD-free by parantage
 • Cardio -vrij
 • DCM: NTproBNP <250 Pmol/L 3.10.2018
 • DCM: vrij, no sign of DCM (hartecho en 24-uur holter ECG op 27.01.2020) DVM, PHd Dipl. ECVIM-CA (Cardio) Dr. N. Beijrink
 • DCM: vrij, no sign of DCM (hartecho en 24-uur holter ECG op 17.02.2021) DVM, PHd Dipl. ECVIM-CA (Cardio) Dr. N. Beijerink
0

Work:

 • 01.07.2018 DGT (68 pt.) Judges: Tj. Havik

Show:

 • Titles:
 • Results:
  • 30.06.2019 1ex. Breeders class, Reserve Beste Teef, Res.CACDVIN KCM , te Utrecht (NL) - H. Assenmaher (D)
  • 01.07.2018 zg. Open class, DVIN KCM , te Etten-Leur (NL) - I. Onstenk (NL)
  • 28.08.2016 zg. Jeugd class, Euro Dog Show, Brussel (BE) - J. Vanlerberghe (BE)
  • 05.06.2016 2ex. Jeugd class, IDS 'De Baroni"Tilburg (NL) - dhr. A.de Wilde
  • 20.05.2016 Mooiste Nest van het Jaar op de DVIN Doberdag X-nest Russkaja Mechta
  • 26.03.2016 1ex. Puppy class, Beste Pup IDS Luxemboerg (Lux) - Avi Marschak (Isr)
  • 14.02.2016 vb. Puppy class, Beste Pup, IDS, KC Waalwijk (NL) - G. Cox (IE)
  • 24.01.2016 vb. Puppy class, Best Puppy & 2 pl. Best Puppy of the Show IDS Eindhoven (NL) - P. Rooseboom (B)
  • 12.12.2015 1vb. Puppy class, Best Puppy, IDS, WINNER, Amsterdam (NL) - R. Versik (Ser)
  • 20.12.2015 1vb. Puppy class, Best Puppy, IDS "Kerstshow", Cuyck (NL) - RT. Pillement-Heiden (NL)