Dobermann Russkaja Mechta

2021

jnest 1e verjaardag

rusvlag
utrechtvlag

Op 9 april 2021 vieren we de 1e verjaardag van het j-nest

(Russkaja Mechta Surpriz Solntse x Ayk von Elbthor)
Deze foto is een klein jaar geleden gemaakt.

juno

jasny

josje

jara

MOSCOW2021

rusvlag
utrechtvlag

Op 6 maart keurde ik de internationale show in Moskou

emancipatie -русский стиль

RM-Happy

nlvlag
utrechtvlag

Russkaja Mechta “Happy”

Happy

Ik kreeg dit bijzondere bericht dat ik graag met jullie deel en ik vraag jullie om een stem . Hier speelt de Dobermann een mooie sociaal-maatschappelijk rol – “Happy” is een hulphond van Anja en hun verhaal kan de publieksprijs winnen.

“ W A T? Ik maak (en ‘mijn’ hulp hond Dober Happy ook, haha) kans op een BoekGoud publieksprijs! Huh?!

Ik heb een mail van mijn uitgever gekregen en word erin genoemd als een ‘kansmakende schrijver’ 🤣, zegt Anja, – Zelf voel ik me absoluut geen schrijver maar een prijs is zeer welkom met deze MS ellende.

‘mijn’ Happy, de bruine dobermann is mijn hulphond geworden. Hij helpt nu ‘zijn’ vrouwtje, Ania Timmer, die met PPMS zit. Happy is nog jong en al ‘gediplomeerd’. En zijn hulphond-perikelen staan in het boek ‘Schrijftherapie. Mijn leven, voeding en beweging met MS’. En dat boek maakt nu kans op BoekGoud prijs! Publieksprijs!

‘BoekGoud geldt als een erkenning voor de prestaties van de deelnemende auteurs en heeft tot doel schrijvers in het Nederlandse taalgebied te stimuleren hun creativiteit ten volle te gebruiken, te ontwikkelen en te etaleren en daarbij het plezier te ervaren dat met het schrijven samengaat.’ Stemt u mee?

RM Mira Madera

Utrecht, 7 januari 2021

Na de Jaarwisseling werden we onverwacht getroffen door een zwaar noodlot.

Onze lieve Mira heeft op elfjarige leeftijd het leven gelaten. Deel van mijn hart… deel van mijn leven…
Het is zwaar om zo’n vaste en geliefde (geen hond, maar) vriend en maatje te moeten missen. En al was ze oud geworden het is moeilijk te accepteren, dat ze niet meer rond je loopt en je op allerlei manieren duidelijk maakt wat ze op dat moment wil hebben of wat je voor haar moet doen.

Dit Dierbare lieve meisje … 11 jaar was ze aan je zij. Maar als ze er niet meer is, dan besef je volledig wat Mira al die tijd voor je betekende. …Ze was alles in één. Ze was in de eerste plaats een lief en slim persoontje.
Van het moment dat ze een beetje kon lopen had ze zich altijd duidelijk zichtbaar opgesteld, als pup al anderen voorbij naar me toe kruipend als of ze wil zeggen… – zie je mij ? ik ben hier! .. en dat werd alleen maar meer. Zo is ze gebleven , al die jaren – Zie je mij? Ik ben hier! Wat gaan we doen?

Ze was een echt onderdeel van het gezin. Waar wij gingen, was ze ook, haar kon je overal zonder problemen meenemen, ze wist zich overal te gedragen en aan te passen, …en kon mij ontzettend goed lezen.
Verder was het een super mooie teef, die op ieder exterieur evenement de show stal. Ze heeft veel verdiensten op haar naam en dat ging door tot op oude leeftijd, vorig jaar werd ze nog Veteraan Kampioen.
Daarnaast was het bovendien een hond die niets liever deed dan werken, zeer gepassioneerd moedig en onverschrokken. ZTP en IPO waren leuke onderdelen. Met haar heb ik dan ook het erg zware Ankörungs-examen gedaan. Ze slaagde met vlag en wimpel.

© Brigit Schellekens – Nadjia met RM Mera Madera op de aankeuring 2016

We hebben met haar veel mee gemaakt, veel beleefd en geleefd, velen hebben haar gekend…
Ze was een ster voor de kennel, ze was een ster van een persoon.
Ze leeft voort in haar kinderen en kleinkinderen…. Maar wat mis ik haar verschrikkelijk …

Mira overleed aan een mild-tumor bloeding, waar we nog een poging hebben gedaan om haar te redden, maar niet op tijd hebben kunnen ingrijpen…

van 2020 naar 2021

nlvlag
utrechtvlag

van 2020 naar 2021

Op de drempel naar 2021

Wij staan alweer op een jaardrempel. Deze keer van 2020 naar 2021.

2020 was een merkwaardig jaar, vol met emoties en tegelijkertijd ook leeg van activiteiten. Een compleet met veel slachtoffers bezaaid slagveld laat het corona virus ons zien, ware familietragedies spelen zich af binnen een korte tijd, waar tegelijkertijd geen einde aan lijkt te komen en al zo lang als mensenheugenis lijkt te woeden.We vragen ons af of we ooit weer eens zonder bange bijgedachten fysiek contact kunnen hebben, of gaat deze periode straks probleemloos uit onze gedachten.

Het hondenjaar is voorbij en terugkijkend zien we een bijna blanco hondenagenda. Minimaal was het wel maar toch met een paar prachtige hoogtepunten.  In september beleefden we bijvoorbeeld onder een goed COVID protokol twee  prachtige tweedaags dobermann evenementen, zijnde De Maastrichtshow en de KCM, waar onze honden uitstekende resultaten hebben geboekt. Het was een kleine opleving halverwege het jaar, maar snel gevolgd door een bijna totale actie-stilte op show en africhtings evenementen gebied. Daar valt dus verder niet zoveel op terug te blikken.

Vooruitblikken lijkt me zinvoller.
En als eerste gaat per eerste dag van het nieuwe jaar de DCM-convenant in (01-01-2021). Dit is iets waarmee de hele dobermann populatie een nieuw tijdperk in gaat. iets waar onze vereniging trots op kan zijn, dat ze dat op gang hebben gebracht. Het is nu alleen nog van kracht in Nederland, maar wordt hopelijk snel gevolgd door andere landen.
Een goede uitslag van de DCM-test is hierbij geen reden voor een feestje, maar een slechte uitslag is een duidelijk signaal en daarmee is het een goed instrument. Hopelijk dringen we met deze maatregel het hartprobleem terug, want het is de hoogste tijd. Ik, persoonlijk denk dat we moeten hopen, dat er snel een doorbraak komt op DNA-gebied, want een indicatie qua erfelijkheid is, denk ik wel de gewenste oplossing in een selectieproces.


Grote vraag naar huisgenoten
Op het moment is de vraag naar dobermannpups sky-high. hoe moeten we dit duiden en waar komt dit vandaan.  Er zijn waarschijnlijk meerdere redenen aan te geven, maar wellicht veelal corona gerelateerd. Is er bijvoorbeeld nu ineens meer tijd en een uitgelezen kans om nu een pup op te voeden en zinnelijk te maken als je aan huis gebonden bent, of is de reden dat nu meer mensen bij gereguleerde fokker aan kloppen het gevolg van de grensblokkades en dus geen aanvoer uit buitenlandse puppy farmen. Wat de reden ook mag zijn, feit is dat de vraag hoog is en het is goed dat mensen hun weg vinden naar de rasvereniging en de erkende fokker.

Pup-aanvragers zou ik in ieder geval willen voorhouden zich te realiseren, dat de corona eens stopt en dat dan een tijd terugkomt, waar werken weer een grote plaats inneemt en voor de hond wellicht minder. Zorg ervoor dat het geen impulsaankoop wordt.

Hopelijk laten we in 2021 het corona-virus achter ons.

We wensen jullie allemaal allereerst prettige kerst en oud en nieuw en dan een goed en gelukkig nieuwjaar met veel gezondheid.

convenant-1

DCM Convenant per 01-01-2021
De strijd tegen DCM

De gezondheid van de dobermann heeft onze voortdurende aandacht en we constateren dat bij de dobermann het hartfalen steeds meer aandacht verdient.
Het is een aandoening waarvan de verspreiding snel een halt moet worden toegeroepen.
Hartfalen is nog niet met simpel DNA-onderzoek aan te tonen. De erfelijkheid is nog onduidelijk en het is slechts klinisch te onderzoeken. Voorspellende conclusies zijn moeilijk te trekken.

Door goede samenwerking met Nederlandse cardiologen hebben we veel gerealiseerd voor het Dobermannras.
Als kennel nemen we dat  ook heel serieus  en al jaren testen we onze fok-honden op DCM . (lees hierover meer in de rubriek gezondheid)

Op initiatief van de rasvereniging DVIN zijn de Nederlandse kennel club (Raad van Beheer) en de 2 andere dobermann rasverenigingen om de tafel gegaan en hebben een overeenkomst (de zgn. DCM-convenant) gesloten.Een goede uitslag van de DCM-test is hierbij nog GEEN reden voor een feestje, maar een slechte uitslag is een duidelijk signaal en daarmee is het een redelijk goed instrument. Hopelijk dringen we met deze maatregel het hartprobleem iets terug, want het is de hoogste tijd. Ik, persoonlijk denk dat we moeten hopen, dat er snel een doorbraak komt op DNA-gebied, want een indicatie qua erfelijkheid is, denk ik wel de gewenste oplossing in een selectieproces.

DCM- CONVENANT

In Nederland worden stambomen van honden uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Deze Raad van Beheer heeft met  de dobermann rasverenigingen een DCM-convenant gesloten.
Dit convenant houdt in, dat stambomen alleen aan pups worden afgegeven indien beide ouderdieren met goed resultaat aan DCM zijn getest. dwz.:

het testen van cardiomyopathie van de ouderdieren is verplicht voor het verkrijgen van een stamboom.

Indien dit niet het geval is, wordt er geen stamboom verstrekt.

Verder geldt dat deze test alleen door gediplomeerd bevoegde artsen mag worden uitgevoerd en dat ze binnen één jaar voorafgaand aan de dekking moeten zijn verricht.

Op deze wijze proberen we de gezondheid van de dobermann qua DCM onder controle te krijgen.

De gevolgen van de maatregelen zullen regelmatig gemonitord worden

DCM-CONVENANT

INGAANDE 01-01-2021

Partijen: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (Nederlandse Kennel Club), Dobermann Vrienden in Nederland (rasvereniging Dobermann), Sport Dobermann Nederland (rasvereniging Dobermann) en Nederlandse Dobermann Club (rasvereniging Dobermann)

 
 

Overwegende:

A. dat de Raad van Beheer zich bezighoudt met de inschrijving van rashonden in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)

B. dat de Raad van Beheer een vereniging is van rasverenigingen en andere kynologische verenigingen.

C. dat de rasvereniging(en) is, c.q. zijn aangesloten bij de Raad van Beheer en zich bezighouden met de belangenbehartiging van het ras Dobermann.

D. dat zowel de Raad van Beheer als de rasverenig(en) zich (statutair) ten doel stellen de bevordering van het welzijn en de gezondheid van honden.

E. dat in het ras Dobermann relatief veel Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) voorkomt.

F. dat in artikel III.14A van het kynologisch Reglement (KR) de mogelijkheid is opgenomen om nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek indien er sprake is van een ernstige bedreiging van het vooortbestaan van het ras Dobermann.

G. dat die nadere voorwaarden gelden voor alle honden van het ras Dobermann in de Nederlandse Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van een aangesloten rasvereniging.

H. dat Partijen van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken.

Partijen komen als volgt overeen:

 


Artikel 1. Controle op Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM)

 1. Elk (potentieel) fokdier dient voorafgaand aan een dekking onderzocht te worden op DCM, uitsluitend door middel van een 24 uurs Holter registratie in combinatie met een Hartecho.
 2. De uitslag van deze test mag ten tijde van de dekking niet ouder zijn dan één jaar.
 3. Uitsluitend een gediplomeerd en geregistreerd veterinair-cardioloog mag het onderzoek uitvoeren, conform het screeningsprotocol dat gebaseerd is op het protocol van de “European society of veterinary Cardiology” en/of een lid van de CC-Kreis in Duitsland.
 4. De uitslag van het DCM onderzoek (24 uurs Holter en Hartecho) dient zowel aan de rasverenigingen als tegelijk met het dekbericht aan de Raad van Beheer gezonden te worden.
 5. Het gebruik van sperma van overleden reuen is toegestaan mits de reu in het jaar voor zijn overlijden op DCM getest is en deze uitslag goed is.
 6. Ook buitenlandse reuen dienen te voldoen aan dit convenant en testuitslagen dienen overlegd te worden bij de dekmelding, alsmede aan de rasverenigingen gestuurd te worden.
 7. De kosten voor deze onderzoeken komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.
 8. In bijlage 1 is het protocol voor DCM-onderzoek opgenomen.

Artikel 2 Inschrijving in Nederlandse stamboekhouding

 1. Naast de in artikel 1 genoemde eisen voor inschrijving voor de Dobermann in de Nederlandse stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in het Kynologisch reglement van kracht.
 2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen.

Artikel 3 Slotbepaling en overgangsbepaling

 1. Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2021. Alle dekkingen op of na deze datum moeten voldoen aan de bepalingen in dit convenant
 2. Het convenant heeft een looptijd van 5 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 5 jaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren minimaal 3 maanden voor de afloopdatum.
 3. Dit convenant zal tweejaarlijks met de betrokkenen, waaronder de commissie Gezondheid geëvalueerd worden. Bij de evaluatie wordt bekeken of de welzijnsproblemen van de Dobermann zijn teruggedrongen dan wel nadere maatregelen noodzakelijk zijn. De eerste evaluatie zal plaats vinden in januari 2023,
 4. Indien nadere maatregelen noodzakelijk zijn gebleken, kan dit convenant door Partijen gezamenlijk worden aangepast

Amsterdam, 29 oktober 2020

 
 

dekbericht RM 2020

15 januari 2021
De scan gemaakt op 12 januari 2021 bij dierenkliniek “den Heuvel” van Dayena.20 januari 2021 is een nestje geboren uit de volgende combinatie.
PAXX VAN ROYAERT SMART WOOD HILLS HYA RUSSKAJA MECHTA
geboren: 23-01-2016
Vader: Asterix del Nasi
Moeder: Rena van Royaert

 

geboren: 25 mei 2018
Vader: Ch Smart Wood Hills Kaiser Konstantin
Moeder: Smart Wood Hills Nice

 

1

Medical:

 • HD - A
 • PHTVL/PHPV - vrij
 • Cataract - vrij
 • vWD-free
 • Cardio-vrij, no sign of DCM (hartecho en 24-uur holter ECG op (18-05-2020) DVM, PHd Dipl. ECVIM-CA (Cardio) Dr. N. Beijerink
2

Medical:

 • HD - A
 • PHTVL/PHPV - vrij
 • Cataract - vrij
 • vWD-free
 • Cardio-vrij, no sign of DCM (hartecho en 24-uur holter ECG op 05.11.2020) DVM, PHd Dipl. ECVIM-CA (Cardio) Dr. N. Beijerink

Work/Show

 • ZTP / IPO 1
 • Nederlands kampioen

Work/Show:

 • 19.09.2020 DGT (71 pt.) Judges: Tj. Havik
 • 20.09.2020 3zg. Open class, DVIN KM, te Ambt Delden (NL) - B. Henderson (Ir)
 • 19.09.2020 2ex. Open class, DVIN KM, te Ambt Delden (NL) - D. Baars (NL)
Een prachtige moederhond die we thuis Dajenna noemen, afkomstig uit een mooie Smart Wood Hills-lijn van een collega fokker uit Rusland. Het is nieuw bloed dat de basis is voor een extra RM lijn. De vader hond afkomstig uit België is niet verwant met de lijn van de moeder hond. Een super combinatie zonder inbreeding over 4 generaties met een lage verwantschaps-coëfficiënt. Beide ouders hebben een goed karakter, wat ook belangrijk is voor onze selectie. Omdat de vader bruin vererft, verwachten we ook bruine pups.