Dobermann Russkaja Mechta

2020

convenant-1

DCM Convenant per 01-01-2021
De strijd tegen DCM

De gezondheid van de dobermann heeft onze voortdurende aandacht en we constateren dat bij de dobermann het hartfalen steeds meer aandacht verdient.
Het is een aandoening waarvan de verspreiding snel een halt moet worden toegeroepen.
Hartfalen is nog niet met simpel DNA-onderzoek aan te tonen. De erfelijkheid is nog onduidelijk en het is slechts klinisch te onderzoeken. Voorspellende conclusies zijn moeilijk te trekken.

Door goede samenwerking met Nederlandse cardiologen hebben we veel gerealiseerd voor het Dobermannras.
Als kennel nemen we dat  ook heel serieus  en al jaren testen we onze fok-honden op DCM . (lees hierover meer in de rubriek gezondheid)

Op initiatief van de rasvereniging DVIN zijn de Nederlandse kennel club (Raad van Beheer) en de 2 andere dobermann rasverenigingen om de tafel gegaan en hebben een overeenkomst (de zgn. DCM-convenant) gesloten.Een goede uitslag van de DCM-test is hierbij nog GEEN reden voor een feestje, maar een slechte uitslag is een duidelijk signaal en daarmee is het een redelijk goed instrument. Hopelijk dringen we met deze maatregel het hartprobleem iets terug, want het is de hoogste tijd. Ik, persoonlijk denk dat we moeten hopen, dat er snel een doorbraak komt op DNA-gebied, want een indicatie qua erfelijkheid is, denk ik wel de gewenste oplossing in een selectieproces.

DCM- CONVENANT

In Nederland worden stambomen van honden uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Deze Raad van Beheer heeft met  de dobermann rasverenigingen een DCM-convenant gesloten.
Dit convenant houdt in, dat stambomen alleen aan pups worden afgegeven indien beide ouderdieren met goed resultaat aan DCM zijn getest. dwz.:

het testen van cardiomyopathie van de ouderdieren is verplicht voor het verkrijgen van een stamboom.

Indien dit niet het geval is, wordt er geen stamboom verstrekt.

Verder geldt dat deze test alleen door gediplomeerd bevoegde artsen mag worden uitgevoerd en dat ze binnen één jaar voorafgaand aan de dekking moeten zijn verricht.

Op deze wijze proberen we de gezondheid van de dobermann qua DCM onder controle te krijgen.

De gevolgen van de maatregelen zullen regelmatig gemonitord worden

DCM-CONVENANT

INGAANDE 01-01-2021

Partijen: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (Nederlandse Kennel Club), Dobermann Vrienden in Nederland (rasvereniging Dobermann), Sport Dobermann Nederland (rasvereniging Dobermann) en Nederlandse Dobermann Club (rasvereniging Dobermann)

 
 

Overwegende:

A. dat de Raad van Beheer zich bezighoudt met de inschrijving van rashonden in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)

B. dat de Raad van Beheer een vereniging is van rasverenigingen en andere kynologische verenigingen.

C. dat de rasvereniging(en) is, c.q. zijn aangesloten bij de Raad van Beheer en zich bezighouden met de belangenbehartiging van het ras Dobermann.

D. dat zowel de Raad van Beheer als de rasverenig(en) zich (statutair) ten doel stellen de bevordering van het welzijn en de gezondheid van honden.

E. dat in het ras Dobermann relatief veel Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) voorkomt.

F. dat in artikel III.14A van het kynologisch Reglement (KR) de mogelijkheid is opgenomen om nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek indien er sprake is van een ernstige bedreiging van het vooortbestaan van het ras Dobermann.

G. dat die nadere voorwaarden gelden voor alle honden van het ras Dobermann in de Nederlandse Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van een aangesloten rasvereniging.

H. dat Partijen van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken.

Partijen komen als volgt overeen:

 


Artikel 1. Controle op Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM)

 1. Elk (potentieel) fokdier dient voorafgaand aan een dekking onderzocht te worden op DCM, uitsluitend door middel van een 24 uurs Holter registratie in combinatie met een Hartecho.
 2. De uitslag van deze test mag ten tijde van de dekking niet ouder zijn dan één jaar.
 3. Uitsluitend een gediplomeerd en geregistreerd veterinair-cardioloog mag het onderzoek uitvoeren, conform het screeningsprotocol dat gebaseerd is op het protocol van de “European society of veterinary Cardiology” en/of een lid van de CC-Kreis in Duitsland.
 4. De uitslag van het DCM onderzoek (24 uurs Holter en Hartecho) dient zowel aan de rasverenigingen als tegelijk met het dekbericht aan de Raad van Beheer gezonden te worden.
 5. Het gebruik van sperma van overleden reuen is toegestaan mits de reu in het jaar voor zijn overlijden op DCM getest is en deze uitslag goed is.
 6. Ook buitenlandse reuen dienen te voldoen aan dit convenant en testuitslagen dienen overlegd te worden bij de dekmelding, alsmede aan de rasverenigingen gestuurd te worden.
 7. De kosten voor deze onderzoeken komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.
 8. In bijlage 1 is het protocol voor DCM-onderzoek opgenomen.

Artikel 2 Inschrijving in Nederlandse stamboekhouding

 1. Naast de in artikel 1 genoemde eisen voor inschrijving voor de Dobermann in de Nederlandse stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in het Kynologisch reglement van kracht.
 2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen.

Artikel 3 Slotbepaling en overgangsbepaling

 1. Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2021. Alle dekkingen op of na deze datum moeten voldoen aan de bepalingen in dit convenant
 2. Het convenant heeft een looptijd van 5 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 5 jaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren minimaal 3 maanden voor de afloopdatum.
 3. Dit convenant zal tweejaarlijks met de betrokkenen, waaronder de commissie Gezondheid geëvalueerd worden. Bij de evaluatie wordt bekeken of de welzijnsproblemen van de Dobermann zijn teruggedrongen dan wel nadere maatregelen noodzakelijk zijn. De eerste evaluatie zal plaats vinden in januari 2023,
 4. Indien nadere maatregelen noodzakelijk zijn gebleken, kan dit convenant door Partijen gezamenlijk worden aangepast

Amsterdam, 29 oktober 2020

 
 maastricht 2020

vlagnlmaas

26/27 september 2020
Maastricht, Internationale CAC, CACIB

Dag 1,  Zaterdag 26 september 2020
Keurmeester: Mevr. Dagmar Klein (D)
BOB CAC CACIB Russkaja Mechta Hertog Harkan
Res. CAC, Res. CACIB Russkaja Mechta Dona Daron

De eerste dag van de tweedaagse Maastricht show zit erop. Ja, de eerste indoor show in Nederland sinds mensenheugnis heeft onder stricte coronaregels plaats gevonden. het kon dus echt en het was met de getoonde discipline van de aanwezigen en de juiste maatregelen van de organisatie een succes. En nu naar de zondag, veel plezier.


*****

Dag 2, Zondag 27 september 2020
Keurmeester: Mevr. Nadjia Timmermans-Kadenko
BOB CAC CACIB Russkaja Mechta Hertog Harkan
Res. CAC, Res. CACIB Russkaja Mechta Dona Darona
Res. CAC, Res. CACIB Russkaja Mechta Azart

Zondag, de tweede dag van de tweedaagse Maastricht show, is nu ook voorbij.

Hopelijk hebben er geen besmettingen plaats gevonden. Er is in ieder geval flink rekening gehouden met corona.
Met de komst van corona waren geruime tijd alle evenementen in Nederland afgelast. De organisatie van de show Maastricht heeft een spannende tijd achter de rug. De Honden show mocht doorgaan pas na een zevende eindelijk goedgekeurd COVID19 veiligheidsplan. Het volgende probleem waren de keurmeesters die zich afmeldden of niet mochten komen. Zo werd ik gevraagd om mijn collega’s te vervangen en te komen keuren, Ja natuurlijk wilde ik de organisatie helpen waar ik kon. Tot het laatste moment was het spannend of het door zou gaan en wat de lijst van rassen die ik zou keuren uiteindelijk zou worden.

Zondag mocht ik dus de dobermann keuring verrichten, en zaterdag werden de dobermanns gekeurd door Dagmar Klein.
Op de zondag waren er meer honden aanwezig en dat was duidelijk te merken aan de grotere opwinding bij de deelnemers. En natuurlijk werden de keuringen van de dobermans aandachtig en kritisch gevolgd door de gedelegeerde (van de Raad) en het welzijnsteam wat betreft “double handling” en de “ban op de strakke lijnen”. Zeker na de kritiek daarover tijdens de KCM was het voor mij ook zeer belangrijk om te laten zien dat het met hangende lijnen ook kan. Op verzoek van de ringmeester werden honden met niet strakke lijnen voorgebracht. Dus geen kritiek deze keer. Mijn complimenten aan de handlers voor jullie medewerking, het is soms best lastig om temperamentvolle honden goed in het gareel te houden. Alle honden waren goed voorgebracht en de resultaten van de keuring kunnen jullie hier lezen.

Het resultaat van mijn keuringen was niet veel anders dan die van mijn collega van zaterdag, En de winnaars van beide dagen waren hetzelfde. Dat is niet verbazingwekkend omdat we een standaard hebben en op zelfde manier tot onze afwegingen komen.

De Beste jeugd hond was een teef van een aantrekkelijk type van goede maat, met mooi hoofd waar de front en schoft ontwikkeling voldoende was voor de leeftijd, maar moest allemaal nog vaster worden, wel met goed ontwikkelde achterhand.
Bij de jeugd klasse reuen stond het betere rastype op de eerste plaats maar ik kon hem niet met uitmuntend waarderen, al had hij een mooi hoofd, hij was aan de grote kant, maar nog te vlak en te “leggy” (hoogbenig).

De beste reu en BOB, een zeer mooie hond met adel en harmonische vierkante bouw, krachtig en substantieel totaalbeeld. Zijn lange hoofd mocht iets zuiverder zijn in de belijning. Wel het beste goed uitgrijpende gangwerk met vaste aflopende rug en veel stuwing.
De reserve reu was ook zeer adelijk en krachtig, iets zwaarder in het lichaam en had minder stuwing bij het lopen.De andere reuen lieten wat minder gangwerk zien.

De beste teef was zeer adelijk, harmonisch en elegant, goed van maat met een lang en elegant hoofd en royale voorborst. Ze sprong twee keer uit de pas vanwege de losse lijn maar herstelde zich gelijk en zette een stabiele draf voort.
De reserve teef was een hoograstypische en harmonische teef, krachtig en compact met veel adel en een mooi lang hoofd. Had iets minder voorborst dan mijn nummer 1, wel goed stuwend en stabiel gangwerk.
De elegante winnares van de tussenklasse viel mij op met mooi rastype, adel en vrij gangwerk, die een zeker goede toekomst heeft, maar nu nog iets meer tijd nodig heeft voor de ontwikkeling van haar lichaam.

De andere honden hadden toch wat meer last van het lopen aan een losse lijn en lieten daardoor in het gangwerk minder balans en stabiliteit in de rug zien .
De dobermann is een werkras en zoals de standaard het beschrijft: – “elastisch en soepel, vrij en elegant, goed uitgrijpend en stuwend gangwerk met goede stevigheid van de rug is van speciaal belang voor de werk prestaties van de dobermann.”

Maandag avond kregen we te horen dat er waarschijnlijk geen shows van dergelijke grootte in de nabije toekomst meer zullen volgen. Ik wil wel mijn complimenten uiten aan de organisatie van Maastricht! Het komt dus echt en het was met de getoonde discipline van de aanwezigen en de juiste maatregelen van de organisatie een succes.

Op verzoek van de eigenaren hartelijke dank aan Cindy Wouters en Priscilla van Oosten voor de uitstekende presentatie van Sjaki en Didi op beide dagen.

*****
kampioenschaps clubmatch 2020

nlvlag
Zondag 20 september 2020
DVIN Kampioenschaps Clubmatch kringgroep Twente 2020 (Ambt Delden)
twentekop2

Russkaja Mechta Victoria Vici

De tweede dag van het Twentse weekend en wat weer een geweldige dag!!!
Mooi weer, groen veld, grote gastvrijheid van kringgrooep Twente, veel dobers 48 deelnemers en gezelligheid waren de ingrediënten van weer een traktatie voor de hondenliefhebber.
Onze kennel werd in verschillende klassen vertegenwoordigd en de resultaten waren weer super.
CLUB WINNAAR, BOB, Beste werkhond – Russkaja Mechta Vici Victoria van P. Rexhepi

Beste Veteraan – onze 10.5 jaar oude moeder van Vici – Russkajaja Mechta Mera Madera
Beste Baby – de 5 maanden oude kleindochter van Mera – Russkaja Mechta Jara Jarossa van A. Abbrink
1e plaats in de baby klasse reuen werd – Russkaja Mechta Jasny Jaroslav van H. Boeijink-Bus
Deze twee 5 maanden oude pups uit ons J-nest werden geweldig voorgebracht door hun baasjes en stonden tegenover elkaar in de eind selectie.

RM Jara Jarossa

RM Jasny Jaroslav

doberfestijn

In de tussen klasse stonden nestgenoten van het G-nest :
1e plaats met uitmuntend, reu – Russkaja Mechta Graaf Gaston van W. Toonen
1e plaats met uitmuntend, teef – Russkaja Mechta Grafinya Gayadera

RM Graaf Gaston

RM Grafiny Gayadera

In de open klas:
2e pl uitmuntend, reu – Russkaja Mechta Hertog Harkan van R. Embrechts
3e pl. zeer goed , teef – Smart Wood Hills Hya Russkaja Mechta
4e pl zeer goed, teef – Russkaja Mechta Charm Chayana van A. Timmer

SMWH Hya Russkaja Mechta

RM Mera Madera

In Kampioenklas eerste plaats Russkaja Mechta Azart van A. van Pelt Aan het eind kregen we de 2e -pl in de fokkerij klasse.
RM Grafinya Gayadera en RM Charm Cayana zijn deze dag geslaagd voor de Dobermann Gedrag Test.

Hartelijk gefeliciteerd alle hondeneigenaren met jullie prachtige resultaten, we hebben genoten van jullie aanwezigheid en jullie “Moment of fame”. Onze grote dank aan alle aanwezige RM eigenaren die ons gesteund hebben, met of zonder honden.

Onze dank aan de keurmeester Billy Henderson voor de uitstekende keuringen, aan de DVIN voor dit mooie evenement in de Corona tijd, en niet in de laatste plaats natuurlijk aan kringgroep Twente voor de goede zorg. Onze collega fokkers gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten!

Het was een druk en geweldig doberfestijn. Deze zit vanbinnen.

*****Clubmatch kringgroep Twente (2020)

nlvlag
vlagambtdelden

Zaterdag 19 september 2020
Clubmatch kringgroep Twente 2020 (Ambt Delden)

Na de alle rassen in Zwolle verleden weekend, was het nu op 19 september tijd voor de dobermann club match van Twente. Een zonovergoten buitenshow met heerlijke resultaten voor ons.

Beste van de show werd onze RM Hertog Harkan. (Sjakie) Hij werd beste reu.

Ook mooie resultaten van onze andere honden.
RM Graaf Gaston 1e plaats in tussenklassemet uitmuntend
RM Dona Darona 1e plaats in open klasse met uitmuntend
Smart Wood Hills Hya Russkaja Mechta 2e plaats uitmuntend in dezelfde klasse

Drie van de honden Harkan (Sjakie), Gaston (Magnum) en Hya (Dayana) hebben mee gedaan aan de DGT test en geslaagd!
Russkaja Mechta Dona Darona is Geslaagd voor de DKT test! Gefeliciteerd allemaal!!!

Onze grote dank aan de keurmeester Dick Baars voor zijn waardering van onze honden! Als vervangend keurmeester heeft hij zich bereid gevonden om deze show te keuren en heeft het met veel passie en aandacht voor iedereen gedaan.

 

J-nest – puppy terugkom dag

We maakten van de gelegenheid gebruik om voor ons j-nest de terugkomdag te organiseren, het betreft het nest van Russkaja Mechta Surpriz Solntse (moeder) en Ayk von Elbthor (vader) dat op 9 april 2020 geboren is. de pups zijn nu dus 5 maanden oud.
We waren erg blij met de opkomst van een vijftal nestgenoten. Zij maakten veel indruk op de keurmeester .Allemaal van hoge kwaliteit met “veel belovend”
Beste baby werd RM Jasna Jagoda


Foto’s van het J-nest op Clubmatch kringgroep Twente 2020 (Ambt Delden)

pups op de clubmatch

Russkaja Mechta Jara Jarossa - Andre
Russkaja Mechta Jasny Jaroslav
Russkaja Mechta Jaza Jagoza - Inge
Russkaja Mechta Jalla Jassa - Charlotte
Russkaja Mechta Jasna Jagoda (pup van Jada)Zwolle, Internationale CAC, CACIB, 2020

nlvlag

12 september 2020, Zwolle
keurmeester : Marie Melchior

Didi (Russkaja Mechta Dona Darona) BOB

Een mooi begin na een lange “Corona-zonder show” periode is gemaakt door Russkaja Mechta Dona Darona (Didi). Ze werd BOB en CAC onder keurmeester Marie Melchior. Met deze overwinning is ze definitief Nederlands Kampioen.

De show in Zwolle was het eerste evenement sinds het begin van corona dat doorging. De open show op de groene velden en bij goed weer was een traktatie voor de hondenliefhebbers. Ondanks het beperkt toegestane aantal deelnemers waren er toch voldoende ingeschreven dobermanns om voor de nodige spanning te zorgen.

Didi werd gekozen tot beste teef en beste dobermann van de show en met deze overwinning is ze ook Nederlands Kampioen geworden . Didi (Russkaja Mechta Surpriz Solntse x Smart Wood Hills Boromir) is een zeer mooie en hoog rastypische hond met bovendien een super leuk karakter en ik ben zeer blij dat Erik en Ilse haar al zo ver hebben gebracht. Haar capaciteiten worden naast in de show ring ook op het trainingsveld getoond. Dat is een grote eer voor mij als fokker en voor haar moeder Solntse om zo’n prachtig kind te hebben.

Dank aan Priscilla van Oosten voor de geweldige presentatie van Didi en keurmeester Marie Melchior voor de hoge waardering.

*****Augustus 2020

nlvlag

Utrecht, augustus 2020

Afgelopen week-end weer een puppy «Meet and play» middagje. 4 maanden oude pups (van het j-nest) hadden het goed naar de zin en sjouwden lekker door het water. Weer veel van elkaar geleerd.
Ook lekker gespeeld met pups van het K-nest , de laatste zijn pas 7 weken oud en moesten hun onderdeel van de socialisatie beleven. Zoals op de foto’s te zien ging dat super goed, zonder aarzeling en met veel belangstelling.

Hou het week-end van 19-20 september vrij, dan komt de RM-Dober familie weer bij elkaar. Meer info volgt.

DVIN 2019 jaarprijs veteranen

nlvlag
DVIN 2019 jaarprijs veteranen

Utrecht, DVIN 2019 jaarprijs veteranen teven voor RM Mera Madera

Op 16 mei 2020 werd in corona stijl de jaarprijs 2019 uitgereikt aan RM Mera Madera. De jaarprijs is een prijs die ieder jaar door de DVIN wordt uitgereikt aan de hond die op de Nederlandse shows de meeste punten heeft gescoord in zijn leeftijdscategorie. Daarmee worden de mooiste honden in de spot gezet en het bezoeken van de show gestimuleerd.
dobermann
Omdat er nog geen vergaderingen hebben plaats gevonden en er op korte termijn ook geen vergaderingen staan geplanned waarop de prijzen kunnen worden uitgereikt, heeft de DVIN besloten de prijzen via een bezoek aan huis naar de eigenaar te brengen. Zo krijgen we de secretaris Mevr. Joke Havik Schaft op bezoek om de prijs en bloemen te overhandigen in 1,5 meter stijl voor Russkaja Mechta Mera Madera

Jill van Crowded House

Tilburg, 2020
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare huismascotte Jiva of wel Jill van Growded House. Wegens overlijden van haar baasje werd Jiva door Corina geadopteerd en 5,5 jaar hebben we van haar mogen houden. Ze had geen show prestaties, geen nageslacht, maar ze was een zeer geliefd pleegkind, die in huis al snel de status van roedelleider en koningin des huizes veroverde. Een hond met een zeer grote persoonlijkheid die onze RM puppy’s van pasgeboren tot op latere leeftijd hielp opvoeden en alles onder controle hield. Een hond uniek als geen ander in zowel karakter als uitstraling. Ze is 10 jaar en 7 maanden geworden.

Eindhoven – CAC, CACIB – 9 februari 2020

vlagnleindh

9 februari 2020
Internationale hondenshow, CAC, CACIB, Eindhoven

Eindhoven, Internationale hondenshow, CAC, CACIB, Venray

Op dezelfde dag dat de storm Ciara over Nederland raasde werd de jaarlijkse internationale honden show Eindhoven georganiseerd. Rony Doedijns was de keurmeester voor de dobers. De laatste tijd is er een levendige discussie over de manier waarop de honden in de ring voorgebracht behoren te worden. Men wil nu dat dit met een loshangende lijn en niet sleurend gebeurt. Ik had me voorbereid en was nieuwsgierig wat de huidige stand zou zijn. Helaas, vandaag werden maar weinig honden al op een op het moment algemeen geaccepteerde manier voorgebracht en ook werd dit nog op onvoldoende, eigenlijk op geen enkele, wijze gecontroleerd. Dit, ondanks de actuele en ook door de raad gedragen kritiek.

Soit, In grote lijnen werd gekozen voor de wat vrouwelijkere types. Onze honden zijn in het alge meen wat steviger, ondanks dat was voor onze 10 maanden jonge Sjakie (RM Hertog Harkan) de 1e plek jeugd klasse met uitmuntend en zijn eerste Jeugdpunt. Super blij!

Onze in de open klasse aanwezige Didi (RM Dona Darona) kreeg 1 uitmuntend en reserve CACIB.

Wat mij op positieve manier opviel was de verschijning van enkele goede kwaliteitshonden in de jeugdklasse, die overigens met losse lijn uitstekend voorgebracht werden. Deze honden zullen In de toekomst zeker meer gaan presteren en dat zijn leuke vooruitzichten.

 

moeskroen 2020

vlagbelg

26 januari 2020
Moeskroen, Internationale CAC, CACIB

Russkaja Mechta Grafinya Gayadera

In het Belgische Moeskroen zette Russkaja Mechta Grafinya Gayadera onder keurmeester Sonia Kelveri-Philippou haar eerste stappen op een exterieur show. Haar verschijning was overtuigend. Het was een lust voor het oog te zien dat ze zich met ieder rondje steeds beter presenteerde. Zij werd beste jeugd teef en haar broer Russkaja Mechta Graf Gaston werd beste Jeugd reu, beide kregen hun eerste JCAC. In de verdere competitie werd Gaja beste Jeugd hond en in de volgende ronde met volwassenene werd ze gekozen tot Beste Teef van de dag. Het was een geweldig debuut uitkomend in de junior klasse beloond met de kwalificatie beste dobermann teef van de show. In de erering later werd zij nog 3de beste jeugd hond alle rassen. Het mooie begin van deze twee is natuurlijk een eer voor hun moeder Solntse. Grote dank aan Renate voor de geweldige presentatie. .

*****